Logo - Drepturi de autor PlayTV

playtv.adpres.ro playtv.adpres.ro playtv.adpres.ro

- Drepturile de autor pentru resursele de mai sus apartin in exclusivitate playtv.adpres.ro

- Este permis sa folositi resursele de mai sus numai in scopul promovarii playtv.adpres.ro

- Este interzis sa modificati logoul playtv.adpres.ro fara a avea acceptul nostru